RELOKACJE MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

 

RELOKACJE MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Zajmujemy się transferem zarówno pojedynczych maszyn i urządzeń jak i całych linii produkcyjnych wraz z elementami infrastruktury technicznej oraz oprzyrządowaniem technologicznym min.:

  • relokacja maszyn i urządzeń wewnątrz przedsiębiorstw,
  • transfery krajowe i zagraniczne pomiędzy przedsiębiorstwami
  • instalacje związane z funkcjonowaniem maszyn i urządzeń
  • demontaże i montaże maszyn, infrastruktury, wszelkich elementów technologicznych niezbędnych do zachowania cyklu produkcyjnego

Zapewniamy załadunki i rozładunki przy użyciu wózków widłowych, dźwigów, ładowarek teleskopowych przy użyciu standardowego ale, również niestandardowego oprzyrządowania dostosowanego do gabarytów i kształtów  elementów oraz organizujemy transport standardowy i ponadnormatywny. Świadczymy usługi w zakresie podłączania instalacji: hydraulicznych, pneumatycznych, wodnych, mechanicznych, automatyki przemysłowej oraz elektrycznych. Wykonujemy prace budowalne w zakresie mocowania i ustawiania maszyn, przygotowania otworów technologicznych, poziomowania, kotwienia i betonowania, m.in.: fundamenty.

Zdając sobie sprawę jak ważne jest szybkie uruchomienie przenoszonych linii produkcyjnych dla naszych klientów kładziemy szczególny nacisk na indywidualne podejście do stawianych zada , jakość oraz terminowość wykonywanych usług.